Standardy linky

Linka seniorů je registrovaná sociální služba telefonické krizové pomoci. Telefonická krizová pomoc je terénní sociální služba dle § 33 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence podle § 55 téhož zákona.

Poskytování služby se řídí standardy sociální služby a také etickým kodexem pracovníka linky důvěry ČAPLD. Vybrané kapitoly jsou zde níže k nahlédnutí.