Náš tým

Kladný vztah k seniorům, respekt k osobnosti volajícího, dovednost vcítit se do druhého i schopnost být oporou v krizové situaci jsou základní předpoklady pro práci na Lince seniorů. Všichni pracovníci mají vzdělání v telefonické krizové intervenci, neustále se vzdělávají v oblasti seniorské problematiky a zvládání krize. Věkově je složení týmu velmi pestré, na Lince seniorů slouží muži i ženy. Pracovníci se na lince nepravidelně střídají, a stejně tak jako volající zůstávají v anonymitě. A to z dobrého důvodu. Především proto, aby volající využil linku v té chvíli, kdy ji potřebuje. A necítil se jakkoliv zavázán k volání v určitý den - až bude mít službu konkrétní pracovník.

Kateřina Bohatá Vedoucí Linky seniorů, psycholožka, krizová interventka.T: (+420) 724 349 241 E: katerina.bohata@elpida.cz
Klára Gramppová Zástupce vedoucí Linky seniorů, psycholožka,T: (+420) 776 136 056 E: klara.gramppova@elpida.cz

Psychologové

Část týmu Linky seniorů tvoří psychologové. Hlubší znalosti z psychologie jsou při poskytování krizové intervence výhodou, umožňují lépe porozumět tomu, co se s volajícím v danou chvíli děje a přizpůsobit tomu postup řešení. Jedním z nejčastějších témat volajících jsou rodinné vztahy, i zde je povědomí o psychologii na místě. Kolegové s psychologickým vzděláním předávají své znalosti kolegům z řad sociálních pracovníků a naopak. Možnost vzájemně konzultovat nějaký konkrétní problém z praxe je nejlepší způsob vzdělávání.

Sociální pracovníci

Druhou část týmu tvoří sociální pracovníci. Znalost systému sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi, porozumění otázkám péče o osobu blízkou či problematice zastupování, a otázkám v oblasti omezené svéprávnosti umožňují být volajícím oporou v porozumění tomu, co je při vyřizování jejich záležitostí čeká. Znalosti jsou cenné nejen pro volající, ale i pro kolegy s primárním psychologickým vzděláním. Navzájem otázky konzultují a znalosti si předávají. Vědět, že máte kolegy, na které se můžete spolehnout a s klidným svědomím na ně odkázat volající je skvělý pocit.