Odborné materiály

Materiály Linky seniorů jsou určeny jak laické veřejnosti, tak odborníkům z řad sociálních pracovníků, psychologů, terapeutů či dalších profesí, kteří se setkávají s tématem krizové intervence u seniorů.
Materiály se liší svou délkou i náročností.
Za šíření materiálů k těm, kdo z nich mohou čerpat budeme rádi.

Desatera

Publikace

Příspěvky z proběhlých ročníků konferencí Linky seniorů