Základy práce a komunikace se suicidálním klientem

Rozsah: 7,5h (9:00 – 16:30)

Datum: 02. 11. 2023

Přihlašovací formulář zde.

Tento vzdělávací program seznámí účastníky se základními informacemi o suicidálním chování a jednání. Absolventi budou seznámeni se základními pravidly komunikace se suicidálním klientem, a budou se orientovat v mýtech a faktech, které se k suicidálnímu chování a jednání vážou. Dále se také seznámí a naučí rozeznat rizikové faktory, které mohou jednání klienta ovlivnit a získají ucelený přehled o hlavních formách pomoci, kam mohou klienta dále odkázat a v jakých situacích je vhodné využít přivolání rychlé záchranné služby.

Účastníci pomocí modelování rozhovorů naučí, jak nejlépe komunikovat se suicidálním klientem, čemu se v komunikaci vyhnout a jak pracovat se zdroji klienta a uzavírat antisuicidální kontrakt. Dále se účastníci naučí rozpoznat v rozhovoru kdy je klient závažně ohrožený na životě a využít postupu přivolání rychlé záchranné služby v případě potřeby. Pro hlubší orientaci v problematice a pro podporu prevence suicidálního chování budou znát základní škálu ohrožení suicidálním chováním (Sad Persons Scale) a budou ji umět efektivně využít.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se mohou při své práci setkat s klientem ohroženým suicidálním jednáním.

Cena kurzu: 1 500 Kč za osobu, v ceně jsou zahrnuty materiály a drobné občerstvení.

Kontaktujte nás

Klára Gramppová

klara.gramppova@elpida.cz