Seminář základy práce a komunikace se suicidálním klientem

Tento vzdělávací program seznámí účastníky se základními informacemi o suicidálním chování a jednání. Absolventi budou seznámeni se základními pravidly komunikace se suicidálním klientem, a budou se orientovat v mýtech a faktech, které se k suicidálnímu chování a jednání vážou. Dále se také seznámí a naučí rozeznat rizikové faktory, které mohou jednání klienta ovlivnit a získají ucelený přehled o hlavních formách pomoci, kam mohou klienta dále odkázat a v jakých situacích je vhodné využít přivolání rychlé záchranné služby.

Účastníci pomocí modelování rozhovorů naučí, jak nejlépe komunikovat se suicidálním klientem, čemu se v komunikaci vyhnout a jak pracovat se zdroji klienta a uzavírat antisuicidální kontrakt. Dále se účastníci naučí rozpoznat v rozhovoru kdy je klient závažně ohrožený na životě a využít postupu přivolání rychlé záchranné služby v případě potřeby. Pro hlubší orientaci v problematice a pro podporu prevence suicidálního chování budou znát základní škálu ohrožení suicidálním chováním (Sad Persons Scale) a budou ji umět efektivně využít.

Cílové kompetence

Absolvent budu umět rozpoznat u klienta rizikové chování a jednání a bude umět identifikovat varovné příznaky. Bude se umět na toto chování ptát a vést hovor s klientem ohroženým suicidem, opracovat s jeho emocemi a posilovat klientovy zdroje. Bude se orientovat ve formách a způsobech pomoci a bude mít s dispozici seznam míst, kam bude možné klienta odkázat.

Pro hlubší rozpoznání rizika suicidálního chování bude absolvent umět využít základní škálu ohrožení suicidálním chováním (Sad Persons Scale).

Úvod (0,5 hodiny)

 • Seznámení s obsahem vzdělávacího programu, jeho organizací a očekáváními účastníků.
 • PC, dataprojektor, flipchart/tabule, studijní materiály, hrací karty
 • Přednáška, sebeprezentace účastníků, rozehřívací cvičení

Blok 1 (1hodina)

 • Teoretický úvod do problematiky suicidálního chování a jednání, seznámení s varovnými příznaky poukazujícími na suicidální chování a rizikovými faktory
 • flipchart, dataprojektor, blok na poznámky, propiska, pracovní materiály
 • brainstorming, přednáška

Blok 2 (2 hodiny)

 • Základy vedení hovoru se suicidálním klientem, mýty a fakta
 • skupinová diskuse, brainstorming, výklad, práce s textovým materiálem, kazuistiky
 • PC, flipchart, dataprojektor, blok na poznámky, propiska

Blok 3 (2 hodiny)

 • Práce s kazuistikami: Hraní rolí - jak dobře navazovat kontakt se suicidálním klientem, jak pracovat s jeho emocemi a zdroji, jak vést hovor a uzavírat antisuicidální kontrakt
 • přednáška, hraní rolí, brainstorming, individuální práce s pracovním listem
 • flipchart, dataprojektor, blok na poznámky, propiska, kazuistiky

Blok 4 (2 hodiny)

 • hovor se suicidálním klientem, další formy pomoci, práce se screeningovým dotazníkem Sad Persons
 • výklad, skupinová diskuse, práce s kazuiustikami a pracovními listy
 • PC, flipchart, dataprojektor, blok na poznámky, propiska, kazuitsiky, dotazník Sad Persons

Blok 5 (0,5 hodiny)

 • shrnutí obsahu kurzu, dotazy, reflexe účastníků
 • sebeprezentace účastníků
 • hodnotící dotazník, propiska

Kontaktujte nás

Klára Gramppová

klara.gramppova@elpida.cz