Pravidla stížností

Naším cílem je poskytovat službu co nejvyšší kvality. V rámci zachování anonymity klienta je jakékoliv nahrávání hovorů nepřípustné. Může se stát, že nebudete z nějakého důvodu s poskytnutou službou spokojeni. Dejte nám své připomínky vědět. Stížnost na kvalitu služby nebo pracovníka můžete podat:

Ústně

Zavoláním na Linku seniorů 800 200 007 (žádost bude brána jako anonymní a nebude možné Vás o vyřízení stížnosti informovat) V rámci podání stížnosti je také možné svůj dotaz vznést znovu, možná si s jiným pracovníkem lépe porozumíte a najdete řešení, které hledáte.

Písemně či e-mailem

 • Pokud byste rádi věděli, jak bude Vaše stížnost vyřízena, je možné využít varianty písemné stížnosti. A to k rukám vedoucí Linky seniorů na adresu:
  Kateřina Bohatá, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5,
  nebo emailem na
  katerina.bohata@elpida.cz Pokud se domníváte, že by se Vaší stížností měl zabývat ředitel organizace Elpida, o.p.s. pak svou stížnost směřujte na adresu:
  Jiří Hrabě, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5,
  nebo emailem na
  jiri.hrabe@elpida.cz
  Odpověď na Vaši písemnou stížnost očekávejte nejpozději do 28 dnů ode dne podání stížnosti.
  Všechny písemné stížnosti jsou evidovány a archivovány ve smyslu zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 • Stížnost ve Vašem zájmu je s Vaším souhlasem oprávněna podat kterákoli osoba. K podání stížnosti si můžete na vlastní náklady najmout tlumočníka.

 • Stížnost vyřizuje vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá. V případě stížnosti na vedoucí Linky seniorů, vyřizuje stížnost ředitel organizace Jiří Hrabě.

Stížnost ve Vašem zájmu je oprávněna podat kterákoli osoba.

K podání stížnosti si můžete na vlastní náklady najmout tlumočníka.

Stížnost vyřizuje vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá. V případě stížnosti na vedoucí Linky seniorů, vyřizuje stížnost ředitel organizace Jiří Hrabě.

O způsobu vyřízení stížnosti Vás písemně informuje do 28 dnů ode dne podání stížnosti.

Další kontakty, kde je možné si stěžovat:

Magistrát hl.m. Prahy – odbor sociální péče, Charvátova 145/9, 11000 Praha 1.

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno e-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz

Český helsinský výbor, Jelení 5, 118 00 Praha 1