O nás

Linka seniorů je registrovaná sociální služba telefonické krizové pomoci, dostupná seniorům a pečujícím o seniory na bezplatném čísle 800 200 007 denně od 8 hodin ráno do 20 hodin večer.
Na Linku seniorů se volající mohou obrátit s jakoukoliv starostí či náročnou životní situací, ve které hledají podporu a pomoc, praktickou radu či povzbuzení.

Naše další aktivity

Bát se zapomínání?

Pracovníci Linky seniorů se podílejí na osvětě v oblasti zdravého stárnutí, násilí na seniorech i problematiky úbytku rozumových funkcí a poruch paměti. Formou seminářů, přednášek i individuálních poraden v centru Elpida. Veškeré tyto aktivity shrnují pod hlavičku projektu Bát se zapomínání. Máte zájem přednášku uspořádat i u Vás? Je možné se domluvit. Více v sekci vzdělávání.

Skautská pomoc

V průběhu pandemie Covid-19 vznikla i velmi cenná spolupráce s organizací Junák - Český skaut. Osaměle žijící senioři, kteří neměli kolem sebe nikoho, kdo by jim pomohl, aby nemuseli navštěvovat místa s vysokou koncentrací lidí, se mohli obrátit na Linku seniorů a požádat o donášku nákupu, léků, zajištění roušky apod.

Od listopadu 2020 do května 2021 byla v provozu i dobrovolnická linka Linky seniorů, kde 15 dobrovolníků přijímalo žádosti o skautskou dobrovolnou pomoc a pomáhali s registrací na očkování.

Co všechno jsme společně zvládli?

1000+
zaregistrovaných dobrovolníků
420+
jednorázových nákupů
330+
návštěv lekáren, poliklinik nebo pošt
100+
dlouhodobých poptávek
200+
doručených materiálu na očkování pro praktiky v Praze v neskutečné rychlosti
4000+
vyřízených telefonátů našimi dobrovolníky

Linka seniorů je otevřená spolupráci

Jedním z projektů, na kterém se podíleli i pracovníci linky seniorů je iniciativa organizace Život 90 #respektujistari

Historie

2002

Společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. zakládá Nadační fond Elpida.
Od 1.11. 2002 Začíná fungovat Zlatá linka seniorů, informační linka pro seniory na bezplatném telefonním čísle 800 200 007. V provozu je každý všední den od 17 do 19 hodin a poskytuje informace právní, psychologické a lékařské. Na lince se střídají právníci, psychologové a lékaři.

2003

Díky velké televizní kampani ve spolupráci s Českou televizí zaznamenává Zlatá linka zvýšený zájem volajících a rozšiřuje provoz na 9–11 a 17–19 hodin každý všední den. Praxe ukazuje, že tím nejdůležitějším nejsou pro seniory informace, ale důvěrný prostor, kde se mohou podělit o své starosti a trápení, někdy i radosti.

2004

Zlatá linka se stává linkou důvěry a krizové intervence. Byla zrušena možnost klást dotazy čistě lékařského charakteru, pro dotazy právního charakteru je však nadále zachován 1 den v týdnu, kdy na lince slouží právníci. Na podzim roku 2004 se k telefonické službě přidala možnost kontaktovat Zlatou linku prostřednictvím e-mailu zlatalinka@elpida.cz či formuláře uvedeného na webových stránkách www.elpida.cz.

2005

Zlatá linka seniorů získala akreditaci České asociace pracovníků linek důvěry, jednu z prvních, která byla v České republice udělena. Zároveň dochází k rozšíření provozní doby na každý všední den od 8 do 20 hodin. Zlatá linka seniorů již tradičně funguje také na Štědrý večer a o vánočních svátcích.

2006

Zlatá linka seniorů se usazuje jako stabilní a odborníky i laiky pozitivně vnímaná služba seniorům. Má své pevné místo v síti psychosociálních služeb.
Důležitou akcí v únoru 2006 s celospolečenským dopadem byla bezesporu účast NFE a Zlaté linky v kampani „Násilí ne!“.

2007

Zlatá linka seniorů mění svůj název na Linka seniorů. Kromě zřizovatele se na financování linky podílí také Magistrát hlavního města Prahy. Linka na podzim oslavuje pětileté výročí své existence.

2008

Linka seniorů se stává registrovanou sociální službou podle § 55 zmíněného zákona – telefonická krizová pomoc. Na Linku zavolalo 10 186 seniorů. Problematika, se kterou se na Linku obracejí, je již několik let podobná: osamělost, izolovanost, ztráta blízkého člověka.

2009

Číslo Linky seniorů v tomto roce vytočilo 16 093 seniorů. Telefonní číslo 800 200 007 se díky významné podpoře a spolupráci společnosti Telefonica - O2 dostalo do všech veřejných telefonních automatů i na SIM karty společnosti Telefonica - O2.

2010

Linka má za sebou nejvytíženější rok své existence, celkem se na ni obrátilo 27 225 volajících. Mezi nimi byli nejen senioři, ale stále častěji jejich děti a další pečující.

2011

Vedoucí Linky seniorů se stává Alena Krásná.

2012

Linka seniorů přichází s osvětovou kampaní „ Bát se zapomínání?“ o příznacích demence.

2013

Linka seniorů získává nový administrační systém pro záznam poskytnuté sociální služby, který funguje plně on-line a je pro pracovníky výrazně vstřícnější.
Linka seniorů uspořádala první ze série celorepublikových setkání pracovníků linek důvěry, tentokrát seminář a výzkumnou skupinu na téma "Opakovaně volající na linky důvěry"

2014

Startuje celospolečenská kampaň Kájo, nevolej! s cílem získat prostředky pro rozšíření provozu linky na každý den od 8 do 20 hodin.

2015

Provoz Linky seniorů rozšiřujeme na 365 dní v roce, každý den od 8 do 20 hodin včetně víkendů a svátků.

2016

Podporu a pomoc linky seniorů vyhledalo 33516 volajících. Osvětová kampaň bát se zapomínání se rozšiřuje o možnost poradenství tváří v tvář v centru Elpida a také orientační diagnostiku kognitivních funkcí.

2017

Elpida slaví 15 let.
Pracovníci naší Linky seniorů 800 200 007 v roce 2017 zvedli sluchátko celkem 35 214krát. Seniorům pomáhá také internetová a e-mailová poradna nebo přednášky o poruchách paměti a diagnostiky kognitivních funkcí.
Linka seniorů pořádá celostátní odbornou konferenci pracovníků krizové intervence s názvem Diference a opakování v Gröbově vile, které se zúčastnili odborníci z celé ČR. Přednášet přijel i švýcarský psychiatr Thomas Reisch, který se v Bernu věnuje sebevraždám a sebevražednému chování.

2018

Linka seniorů vydává Desatero demence (10 bodů, které vám pomohou vypořádat se s těžkým onemocněním blízké osoby) a Desatero pečujícího (10 rad, jak zvládnout náročnou péči o své blízké.)

2019

Proběhla druhá celorepubliková konference Diference a opakování — Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci II. Tým Linky seniorů za finanční podpory MPSV vydal odbornou publikaci Proměny krizové intervence - fenomén dlouhodobě opakovaně volajících v TKI. Publikace získala v rámci odborné veřejnosti mnohá ocenění.

2020

Linka seniorů díky okamžité podpoře Nadace O2 ihned na začátku pandemie výrazně posiluje provoz a reaguje tak na významný nárůst počtu volajících. Ve spolupráci se Skauty spouští také projekt Skautská pomoc linky seniorů, který pomáhá osaměle žijícím seniorům při zajišťování každodenních potřeb v době pandemie COVID-19, kterým je z důvodu např. jiných zdravotních komplikací doporučeno vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob.

2021

Linka seniorů nadále díky podpoře Nadace O2 poskytuje své služby v posíleném provozu a reaguje tak na setrvalý zvýšený počet volajících v souvislosti s pandemií covid-19. Z důvodu velkého zájmu o zprostředkování skautské dobrovolné pomoci a o podporu s registrací na očkování spouští Linka seniorů dobrovolnickou linku na tlačítkové volbě. Patnácti členný tým dobrovolníků pomohl více než 2000 seniorů s registrací na očkování.