Stáže

Pracoviště linky seniorů nabízí možnost realizace odborné stáže přímo na pracovišti. Stáž je možné realizovat jako placenou, či bezplatně – formou výměnné stáže.

Předpokladem pro realizaci stáže je podepsání smlouvy o stáži a prohlášení o mlčenlivosti. Délka stáže je stanovena vždy dohodou.

Termín realizace stáže závisí na kapacitě jednotlivých pracovníků, snažíme se vyjít vstříc individuálním časovým možnostem stážistů.

Podmínky pro realizaci stáže

  • Účast v akreditovaném výcviku KKI či TKI/ jeho dokončení

  • Student VOŠ či VŠ humanitního směru se zájmem o krizovou intervenci

  • Souhlas se zněním smlouvy o stáži včetně etického kodexu pracovníka LD

Kontaktujte nás

V případě zájmu o stáž kontaktujte
vedoucí Linky seniorů
Kateřinu Bohatou

katerina.bohata@elpida.cz